Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu 29: Phát biểu nào dưới đây không thuộc nội dung của thuy

Câu 29: Phát biểu nào dưới đây không thuộc nội dung của thuy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu 29: Phát biểu nào dưới đây không thuộc nội dung của thuyết Đacuyn?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp nên sinh vật có khả năng phản ứng phù hợp và không bị đào thải là quan điểm tiến hóa của Lamac .Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn