Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu 32: Những đặc điểm nào có thể có ở một quần thể sinh vật

Câu 32: Những đặc điểm nào có thể có ở một quần thể sinh vật

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu 32: Những đặc điểm nào có thể có ở một quần thể sinh vật?1. Quần thể bao gồm nhiều cá thể sinh vật.2. Quần thể là tập hợp của các cá thể cùng loài.3. Các cá thể trong quần thể có khả năng giao phối với nhau.4. Quần thể gồm nhiều cá thể cùng loài phân bố ở các nơi xa nhau.5. Các cá thể trong quần thể có kiểu gen hoàn toàn giống nhau.6. Quần thể có thể có khu vực phân bố rộng, giới hạn bởi các chướng ngại của thiên nhiên như sông, núi, eo biển…Tổ hợp câu đúng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài ,cùng sống trong một không gian và thời gian nhất định; có thể giao phối với nhau để tạo ra đời con có khả năng sinh sản Quần thể có thể có khu vực phân bố rộng, giới hạn bởi các chướng ngại của thiên nhiên như sông, núi, eo biển…Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn