Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu 33: Phân bố theo nhóm (hay điểm) là

Câu 33: Phân bố theo nhóm (hay điểm) là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu 33: Phân bố theo nhóm (hay điểm) là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phân bố theo nhóm sẽ xảy ra khi điều kiện môi trường không đồng nhất, các cá thể sống tụ họp với nhau ở những nơi có điều kiện thuận lợi Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn