Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu 5: Cho các thông tin về đột biến sau đây: (1)     Xảy r

Câu 5: Cho các thông tin về đột biến sau đây: (1)     Xảy r

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu 5: Cho các thông tin về đột biến sau đây:

(1)     Xảy ra ở cấp độ phân tử, thường có tính thuận nghịch.

(2)     Làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

(3)     Làm mất một hoặc nhiều phân tử AND.      (4) Làm xuất hiện những alen mới trong quần thể. Các thông tin nói về đột biến gen là:

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các thông tin nói về đột biến gen là: (1) và (4)

Đáp án B

2 là đột biến cấu trúc NST

3 là đột biến số lượng NST (1 NST được cấu tạo từ 1 ADN và các protein histon)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn