Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chỉ số IQ là một chỉ số đánh giá

Chỉ số IQ là một chỉ số đánh giá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chỉ số IQ là một chỉ số đánh giá


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chỉ số IQ là một chỉ số đánh giá khả năng trí tuệ của con người

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn