Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chiến thắng vĩ đại nào được xem là mốc đánh dấu kết thúc thời kỳ ngàn năm Bắc thuộc?

Chiến thắng vĩ đại nào được xem là mốc đánh dấu kết thúc thời kỳ ngàn năm Bắc thuộc?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chiến thắng vĩ đại nào được xem là mốc đánh dấu kết thúc thời kỳ ngàn năm Bắc thuộc?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 đã mở ra một thời đại mới – thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta, cũng có nghĩa là chính thức chấm dứt thời kì ngàn năm Bắc thuộc trên đất nước ta.

Chọn: A

Ý kiến của bạn