Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu :

Cho bảng số liệu :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu :

Nhiệt độ trung bình năm tại các địa điểm ở nước ta

Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Qua bảng số liệu thấy Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam (ví dụ : Lạng Sơn 21,20C < Huế 25,10C < TP HCM 27,10C ...)

= >Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ Bắc vào Nam là không đúng

=> Đáp án C

Ý kiến của bạn