Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: Biến đổi diện tích rừng

Cho bảng số liệu: Biến đổi diện tích rừng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

Biến đổi diện tích rừng và độ che phủ rừng ở nước ta giai đoạn 1943-2005

Biểu đồ thể hiện sự biến động diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta giai đoạn 1943-2005 là biểu đồ:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Biểu đồ thích hợp nhất, thể hiện trực quan nhất thể hiện sự biến động diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta giai đoạn 1943-2005 là biểu cột chồng- đường.

Trong đó biểu đồ cột chồng thể hiện được cả 3 đại lượng là Tổng diện tích rừng, diện tích rừng tự nhiên và diện tích rừng trồng ; tỷ lệ che phủ rừng là đường đồ thị. 

Ý kiến của bạn