Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CÁC

Cho bảng số liệu: NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CÁC

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CÁC THÁNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HỒ CHÍ MINH

(Đơn vị: 0C)

Biên độ nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh lần lượt là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Áp dụng công thức

 Biên độ nhiệt độ trung bình năm = nhiệt độ tháng cao nhất - nhiệt độ tháng thấp nhất

 Biên độ  Nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội = 12.50C

Biên độ  Nhiệt độ trung bình năm của TP.Hồ Chí Minh = 3,20C.

=> đáp án B

Ý kiến của bạn