Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: Nhiệt độ và lượng mưa t

Cho bảng số liệu: Nhiệt độ và lượng mưa t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

Nhiệt độ và lượng mưa trạm khí hậu Huế.

Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn