Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu:<u></u> NHIỆT ĐỘ TRUNG B

Cho bảng số liệu:<u></u> NHIỆT ĐỘ TRUNG B

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CÁC THÁNG TẠI TRẠM HÀ NỘI

(Đơn vị:oC)

Căn cứ vào bảng số liệu trên, nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Áp dụng công thức tính nhiệt độ trung bình năm = Tổng nhiệt độ 12 tháng /12

Nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội = 23,5oC

=> đáp án A

Ý kiến của bạn