Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biết các bước của một quy trình như s

Cho biết các bước của một quy trình như s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết các bước của một quy trình như sau:

(1) Trồng những cây này trong điều kiện môi trường khác nhau

(2) Theo dõi ghi nhận biều hiện của các tính trạng ở những cây trồng này.

(3) Tạo ra được các cá thể sinh vật có cùng một kiểu gen.

(4) Xác định số kiểu hình tương ứng với những điều kiện môi trường cụ thể.

Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen quy định 1 tính trạng nào đo ở cây trồng, người ta phải thực hiện theo trình tự:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hướng dẫn giải:

Mức phản ứng là những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen trong các điều kiện môi trường khác nhau vì thế để xác định được mức phản ứng ta cần phải có:

1/ Cùng một loại kiểu gen.

2/ Có điều kiện MT khác nhau.

3/ Theo dõi sự hình thành kiểu hình để đánh giá mức ảnh hưởng của MT lên sự biểu hiện của cùng 1 kiểu gen.

Chọn đáp án D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn