Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho biểu đồ: <p style="text-align: center;"><

Cho biểu đồ: <p style=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biểu đồ:

Từ biểu đồ trên, hãy cho biết nhận xét nào không chính xác là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Nhìn vào số liệu trong biểu đồ thấy đáp án A, B chính xác => loại đáp án A, B

 - Tính bình quân lương thực = sản lượng lúa / quy mô dân số (đơn vị: kg/người).

Ta có bảng bình quân lương thực đầu người như sau:

=> Bình quân lương thực của nước ta tăng lên nhưng không ổn định, giai đoạn 2000 – 2010 tăng lên nhưng đến năm 2014 có giảm xuống.

=> Nhận xét bình quân lương thực của nước ta tăng liên tục là không đúng.

Chọn C

Ý kiến của bạn