Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho biểu đồ về <

Cho biểu đồ về <

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biểu đồ về

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ cột nhóm thường thể hiện giá trị thực của đối tượng, chú giải lại có 3 đối tượng là xuất khẩu, nhập khẩu, cán cân thương mại

=> Biểu đồ đã cho thể hiện “Giá trị xuất nhập khẩu và cán cân thương mại của Liên Bang Nga qua các năm”

=> Chọn đáp án C

Ý kiến của bạn