Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người: (

Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người: (

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người:

(1) Bệnh phenylketo niệu                                            (2) Bệnh ung thư máu            

(3) Tật có túm lông ở vành tai                         (4) Hội chứng Đao

(5) Hội chứng Tơcnơ                                      (6) Bệnh máu khó đông

Bệnh, tật và hội chứng di truyền có thể gặp ở cả nam và nữ là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các bệnh, tật có thể gặp được ở cả nam và nữ là: (1) (2) (4) (6)

Đáp án C

3 là tật di truyền chỉ gặp ở nam, do 1 gen nằm trên NST giới tính Y vùng không tương đồng qui định

5 là hội chứng di truyền chỉ gặp ở nữ, do trong bộ gen chỉ có 1 NST giới tính X nên cá thể có kiểu hình là nữ

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn