Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các đặc điểm (1) Được cấu tạo bởi một mạch polinucleoti

Cho các đặc điểm (1) Được cấu tạo bởi một mạch polinucleoti

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các đặc điểm

(1) Được cấu tạo bởi một mạch polinucleotit

(2) Đơn phân là adenine, timin, guanin, xitorin

(3) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

(4) Trong cấu tạo có uraxin mà không có timin

Số đặc điểm chung có cả ở 3 ARN là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các điểm chung có ở 3 ARN là: (1),(3),(4)

Ý (2) sai vì trong ARN không có timin

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn