Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Cho các đặc điểm (1) Làm phát sinh alen mới (2) Phát sinh

 Cho các đặc điểm (1) Làm phát sinh alen mới (2) Phát sinh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Cho các đặc điểm

(1) Làm phát sinh alen mới

(2) Phát sinh trong quá trình phân bào

(3) Cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa và chọn giống

(4) Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể

Dạng biến dị có đầy đủ các dạng trên là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dạng đột biến có đầy đủ các đặc điểm trên là đột biến gen.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn