Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các đặc điểm sau: 1. Là tín  hiệu kết thúc cho quá trìn

Cho các đặc điểm sau: 1. Là tín  hiệu kết thúc cho quá trìn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các đặc điểm sau:

1. Là tín  hiệu kết thúc cho quá trình dịch mã.

2. Là bộ ba mã hóa cho loại axit amin metitonin.

3. Là tín hiệu mở đầu cho quá trình dịch mã.

4. Là bộ ba mã hóa cho axit amin lizin.

5. Là trình tự nucleotit nằm tại vị trí đầu tiên trong vùng vận hành của operon.

Có bao nhiêu đặc điểm đúng về bộ mã 5’AUG3’?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các đặc điểm đúng về bộ mã 5’AUG3’ là 2, 3

1 sai, 5’AUG3’ là bộ ba mở đầu

4 sai

5 sai, AUG là bộ ba nằm tại vị trí ứng với vị trí đầu của vùng mã hóa của Operon

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn