Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Cho các nhân tố sau: (1) Đột biến. (2) Giao phối ngẫu nhiê

 Cho các nhân tố sau: (1) Đột biến. (2) Giao phối ngẫu nhiê

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Cho các nhân tố sau:

(1) Đột biến. (2) Giao phối ngẫu nhiên. (3) Chọn lọc tự nhiên. (4) Các yếu tố ngẫu nhiên.

Những nhân tố có thể vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể là: (1),(3),(4)(2) sai vì giao phối không làm thay dổi tần số alen của quần thể.

Đáp án A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn