Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Cho các nhân tố sau đây:      (1) Giao

 Cho các nhân tố sau đây:      (1) Giao

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Cho các nhân tố sau đây:

     (1) Giao phối ngẫu nhiên.

     (2) Giao phối không ngẫu nhiên.  

     (3) Các yếu tố ngẫu nhiên.

     (4) Đột biến.

     (5) Chọn lọc tự nhiên.

(6) Di – nhập gen.

Những nhân tố tiến hóa có thể làm thay đổi tần số alen của quần thể là:

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hướng dẫn giải

(1) không làm thay đổi tần số alen.

(2) chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể theo hướng tăng đồng giảm dị, nhưng không làm thay đổi tần số alen của quần thể.

(3) làm tần số alen của quần thể thay đổi một cách đột ngột.

(4) đột biến gen làm thay đổi tần số alen và thành phần của quần thể.

(5) dưới tác động của CLTN làm tăng tần số alen có lợi trong quần thể.

(6) là nhân tố làm thay đổi vốn gen của quần thể.

Do đó chọn (3), (4), (5) và (6).

Chọn đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn