Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các số thực dương xyz thỏa mãn điều kiện x2 + y2 + z2 = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P

Cho các số thực dương xyz thỏa mãn điều kiện x2 + y2 + z2 = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các số thực dương x,y,z thỏa mãn điều kiện x2 + y2 + z2 = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = frac{x}{(y+z)^{2}} + frac{y}{(z+x)^{2}} + frac{z}{(x+y)^{2}}.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sử dụng bất đẳng thức (a+b)2 ≤ 2(a2 +b2) ta có

P ≥ ( + + ) = ( + + )

= ( + + )

Vì x, y, z dương và x2 + y2 + z2 = 3 nên x ∈ (0;√3)

Xét hàm f(x) = x(3-x2) trên (0;√3).

Ta có f'(x) = -3x2+3; f'(x)=0 ⇔ x=1 và f'(x)>0 ⇔ x∈(0;1)

Suy ra f(x) ≤ f(1) = 2 với mọi x∈(0;√3). Do đó .

Tương tự ta cũng

Từ đó suy ra P ≥ =

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x = y = z = 1

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức P là , đạt khi x = y = z = 1.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn