Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các số thực x, y ≥ 1 và 3(x + y) = 4xy Tìm giá trị lớn

Cho các số thực x, y ≥ 1 và 3(x + y) = 4xy Tìm giá trị lớn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các số thực x, y ≥ 1 và 3(x + y) = 4xy

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = x3 + y3 + 3.(frac{1}{x^{2}}+frac{1}{y^{2}})


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đặt t = x + y (t ≥ 2)

=> xy = 

Có: (x + y)2 ≥ 4xy. ∀x, y

 t2 ≥ 4.                                t2 – 3t ≥ 0

t ≤ 0 hoặc t ≥ 3                  t ≥ 3

Do x,y ≥ 1   (x – 1)(y – 1) ≥ 0

xy - (x + y) + 1 ≥ 0

  - t + 1 ≥ 0

t ≤ 4

=> t ∈ [3; 4]

=> P = 

         = 

        = 

         = 

         =  với t ∈ [3; 4]

Có f '(t) =  > 0   ∀ t ∈ [3; 4]

Bảng biến thiên

=> Max f(t) = 94/4 khi t = 4

=> max P = 94/3 khi x = 1 và y = 3

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn