Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các thành tựu sau: (1) Tạo giống cà chua có gen làm chí

Cho các thành tựu sau: (1) Tạo giống cà chua có gen làm chí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các thành tựu sau:

(1) Tạo giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt;

(2) Tạo giống dâu tằm tam bội 3n;

(3) Tạo giống lúa gạo vàng có khả năng tổng hợp -caroten trong hạt;

(4) Tạo giống nho không hạt;

(5) Tạo cừu Đôly;

(6) Tạo cừu sản xuất protein huyết thanh của người.

Các thành tựu được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các thành tựu tạo ra bằng phương pháp gây đột biến:2,4

1,3,6: sinh vật biến đổi gen, ứng dụng của kĩ thuật di truyền

5 – nhân bản vô tính ở động vật

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn