Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các thông tin ở bảng dưới đây:  

Cho các thông tin ở bảng dưới đây:  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các thông tin ở bảng dưới đây:

 

Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 so với bậc dinh dưỡng cấp 1 và giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 so với bậc dinh dưỡng cấp 3 lần lượt là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hiệu suất sinh thái giữa

Bậc dinh dưỡng cấp 2 so với bậc dinh dưỡng cấp 1 : x 100% = 0,5%

Bậc dinh dưỡng cấp 4 so với bậc dinh dưỡng cấp 3 : x 100% = 4%

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn