Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các thông tin sau: (1) Làm thay đổi hàm lượng ADN ở tro

Cho các thông tin sau: (1) Làm thay đổi hàm lượng ADN ở tro

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các thông tin sau:

(1) Làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào.         

(2) Làm thay đổi chiều dài phân tử ADN.

(3) Không làm thay đổi thành phần và số lượng gen trên NST.

(4) Thường xảy ra ở thực vật mà không gặp ở động vật.

(5) Làm xuất hiện các gen mới trong quần thể.

Trong 5 đặc điểm nói trên, đột biến lệch bội có bao nhiêu đặc điểm?

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các đặc điểm của đột biến lệch bội là: (1),(3)

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn