Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các thông tin sau : 1. m ARM sau phiên mã được sử dụng

Cho các thông tin sau : 1. m ARM sau phiên mã được sử dụng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các thông tin sau :

1. m ARM sau phiên mã được sử dụng trực tiếp làm mạch khuôn để tổng hợp protein

2. Khi riboxom tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã kết thúc

3. Nhờ 1 enzyme đặc hiệu , axit amin mở đầu được cắt khỏi chuỗi polipeptit vừa tổng hợp

4. mARN sau phiên mã phải được cắt bỏ intron , nối các eexon lại với nhau tạo thành mARN trưởng thành .

Các thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý đúng với quá trình phiên mã của sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ là 2 và 3 .

Ý 1 đúng với quá trình phiên mã và dịch mã của sinh vật nhân sơ . 

Ý 4 đúng với quá trình phiên mã và dịch mã của sinh vật nhân thực 

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn