Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho các thông tin sau: (1) Tỉ lệ tử vong không đồng đều giữ

Cho các thông tin sau: (1) Tỉ lệ tử vong không đồng đều giữ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các thông tin sau:

(1) Tỉ lệ tử vong không đồng đều giữa các cá thể đực và cái.

(2) Điều kiện nhiệt độ môi trường.

(3) Tập tính và tập quán hoạt động.

(4) Hàm lượng chất dinh dưỡng.

Số lượng các nhân tố có ảnh hưởng đến tỉ lệ giới tính là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) Đúng vì: Tỉ lệ giới tính chắc chắn bị ảnh hưởng nếu tỉ lệ tử vong của giới đực và giới cái không đều.

(2) Đúng vì: Ví dụ trứng rùa trong nhiệt độ thấp sẽ nở thành rùa đực, và ngược lại sẽ nở thành rùa cái.

(3) Đúng: Gà có tập tính đa thê, nên gà mái thường nhiều hơn gà trống.

(4) Đúng: Ở cây Ráy (Thiên Nam Tinh) trong điều kiện dinh dưỡng cao hình thành hoa cái và ngược lại

.Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn