Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho chuột đuôi ngắn, cong lai với đuôi dài thẳng. F1 toàn đu

Cho chuột đuôi ngắn, cong lai với đuôi dài thẳng. F1 toàn đu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho chuột đuôi ngắn, cong lai với đuôi dài thẳng. F1 toàn đuôi ngắn cong. Cho các con F1 lai với nhau được F2 với số lượng như sau: 203 chuột đuôi ngắn cong; 53 chuột dài thẳng; 7 chuột ngắn thẳng; 7 chuột dài, cong. Biết rằng mỗi tính trạng do 1 gen quy định, 2 gen quy định 2 tính trạng nằm trên cùng 1 NST. Nếu có HVG chỉ xảy ra ở con chuột cái. Ở F2 có 1 số con chuột mang gen đồng hợp lăn chết trong giai đoạn phôi. Số chuột đồng hợp lặn chết trong giai đoạn phôi là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Quy ước gen: A – đuôi ngắn: a – đuôi dài; B – đuôi cong: b – đuôi thẳng.- P: AB/AB x ab/ab → F1: AB/ab.♀F1: AB/ab x ♂ F1: AB/abGF1: AB = ab; Ab = aBAB = abTa có: AB/AB = AB/ab = AB/ab = ab/ab = a con. AB/Ab = AB/aB = Ab/ab = aB/ab = b con.- Số con đuôi ngắn, cong = A-B- = 3a + 2b = 203 con; số con đuôi dài, cong = aaB- = b = 7 → a = 63.→ Số con dài, thẳng bị chết = 63 – 53 = 10 con.=> Đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn