Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho dãy các chất : NH2CH(CH3)COOH C6H5OH (phenol) CH3COOC2H5 C2H5OH CH3NH3Cl. Số chất trong dãy phản

Cho dãy các chất : NH2CH(CH3)COOH C6H5OH (phenol) CH3COOC2H5 C2H5OH CH3NH3Cl. Số chất trong dãy phản

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất : NH2CH(CH3)COOH, C6H5OH (phenol), CH3COOC2H5, C2H5OH, CH3NH3Cl. Số chất trong dãy phản ứng với dung dịch KOH đun nóng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các chất có phản ứng với dd KOH đun nóng là:

NH2CH(CH3)COOH , C6H5OH, CH3COOC2H5, CH3NH3Cl => có 4 chất

NH2CH(CH3)COOH + KOH → NH2CH(CH3)COOK + H2O

C6H5OH + KOH → C6H5OK + H2O

CH3COOC2H5 + KOH → CH3COOK + C2H5OH

CH3NH3Cl + KOH → KCl + CH3NH2 + H2O

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn