Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hai hàm số y = 2x2 và y = 2x + 4. a)      Vẽ

Cho hai hàm số y = 2x2 và y = 2x + 4. a)      Vẽ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai hàm số y = 2x2 và y = 2x + 4.

a)      Vẽ đồ thị của hai hàm số đã cho trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy

b)      Gọi giao điểm của hai đồ thị là A và B. Tính diện tích tam giác AOB


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn