Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số y =

Cho hàm số y =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số y = frac{2x+2}{x-2} a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. (HS tự làm). (b) Tìm m để đường thẳng d: y = mx+1 cắt (C) tại hai điểm phân biệt sao cho tiếp tuyến của (C) tại hai điểm đó song song với nhau.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

a) Học sinh tự giải

b) Đường thẳng d cắt (C) tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình hoành độ giao điểm = mx + 1 có hai nghiệm phân biệt. Điều này tương đương với phương trình mx2 - (2m + 1)x - 4 = 0 có hai nghiệm phân biệt khác 2.

    (1)

Khi đó, giả sử các giao điểm là A(x1; y1), B(x2; y2) với x1 ≠ x2

Áp dụng định lí Viet ta có x1+x2 =                                                       (2)

Tiếp tuyến tại A và B song song với nhau khi và chỉ khi y'(x1) = y'(x2)

=  ⇔ (x1 -2)2=(x2 - 2)2

 ⇔                               (3)

Từ (2) và (3) ta có = 4 ⇔ m = , thỏa mãn (1).

Vậy giá trị của m là m = .

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn