Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hàm số (y =2x - 31 + x). Đồ thị hàm số c

Cho hàm số (y =2x - 31 + x). Đồ thị hàm số c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số \(y = \frac{{2x - 3}}{{1 + x}}\). Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng và ngang lần lượt là: 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } y = 2 \Rightarrow y = 2\) là TCN của đồ thị hàm số.

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to \left( { - 1} \right)} y = \infty  \Rightarrow x =  - 1\) là TCĐ của đồ thị hàm số

Chọn đáp A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn