Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

cho hàm số y=-2x3+3mx2-1 a khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m=1 (học sinh tự giải) b T

cho hàm số y=-2x3+3mx2-1 a khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m=1 (học sinh tự giải) b T

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

cho hàm số y=-2x3+3mx2-1 a, khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m=1 (học sinh tự giải) b, Tìm m để hàm số đồng biến trên (x1,x2) với x2-x1=1


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

a, học sinh tự giải

b, Có y’=-6x2+6mx

ĐK để y’=0 có hai nghiệm phân biệt x1,x2 là:

9m2>0 m # 0

Bxd:

=>Hàm số đồng biến trên (x1,x2)

Theo giả thiết x2-x1=1 (x2-x1)2=12

x22-2x1x2+x12=1

(x1+x2)2-4x1x2=1

Thay viet vào ta được: - 4.=1

m2=1 m= ±1 (thỏa mãn)

Vậy m= ±1

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn