Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hàm số y = f( x ) có đồ thị hàm số như hình vẽ dưới. Gọi M;m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá

Cho hàm số y = f( x ) có đồ thị hàm số như hình vẽ dưới. Gọi M;m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị hàm số như hình vẽ dưới. Gọi (M,;m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = fleft( {{x^2} - 2x} right)) trên đoạn (left[ { - frac{3}{2};;frac{7}{2}} right].) Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đặt (t = {x^2} - 2x,;;x in left[ { - frac{3}{2};;frac{7}{2}} right] Rightarrow left[ { - 1;;frac{{21}}{4}} right])

Từ đồ thị hàm số ta xét hàm số (y = fleft( t right),;;t in left[ { - 1;;frac{{21}}{4}} right])  

(begin{array}{l} Rightarrow m = mathop {min }limits_{left[ { - 1;;frac{{21}}{4}} right]} fleft( t right) = fleft( 2 right) = 2,;;M = mathop {max }limits_{left[ { - 1;;frac{{21}}{4}} right]} fleft( t right) > fleft( {frac{{21}}{4}} right) = 5. Rightarrow M + m > 7.end{array})

Chọn  A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn