Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hàm số y = f( x ) liên tục trên đoạn [ - 3;4 ] và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượ

Cho hàm số y = f( x ) liên tục trên đoạn [ - 3;4 ] và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên đoạn (left[ { - 3;4} right]) và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi (M) và (m) lần lượt là các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn (left[ { - 3;4} right]). Tính (M + m).


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dựa vào đồ thị hàm số ta dễ dàng suy ra được (M = mathop {max }limits_{left[ { - 3;4} right]} fleft( x right) = 5;,,m = mathop {min }limits_{left[ { - 3;4} right]} fleft( x right) = 0).

Vậy (M + m = 5 + 0 = 5).

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn