Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hàm số $y = f( x )$ liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới. <p align="cente

Cho hàm số $y = f( x )$ liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới. <p align=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số $y = fleft( x right)$ liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới.

Hàm số $y = fleft( x right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dựa vào BBT ta thấy hàm số đồng biến trên $left( { - infty ;1} right)$ và $left( {0;1} right)$ , nghịch biến trên [left( { - 1;0} right)] và $left( {1; + infty } right)$.

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn