Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hàm số y = f( x ) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để

Cho hàm số y = f( x ) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của (m) để phương trình (left| {fleft( {left| {x - 2} right|} right) + 1} right| - m = 0) có (8) nghiệm phân biệt trong khoảng (left( { - 5;5} right)?)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Số nghiệm của phương trình (left| {fleft( {left| {x - 2} right|} right) + 1} right| - m = 0 Leftrightarrow left| {fleft( {left| {x - 2} right|} right) + 1} right| = m) chính là giao điểm của đồ thị hàm số (y = left| {fleft( {left| {x - 2} right|} right) + 1} right|) và đường thẳng (y = m.)

Ta vẽ đồ thị hàm số (y = left| {fleft( {left| {x - 2} right|} right) + 1} right|) lần lượt theo các bước như sau:

+ Tịnh tiến đồ thị hàm số (y = fleft( x right)) sang phải (2) đơn vị ta được đồ thị hàm số (y = fleft( {x - 2} right))

+ Bỏ đi phần đồ thị của (fleft( {x - 2} right)) nằm bên trái (Oy,) lấy đối xứng phần đồ thị phía bên phải (Oy) qua (Oy,) ta được đồ thị hàm số (y = fleft( {left| {x - 2} right|} right))

+ Tịnh tiến đồ thị hàm số (y = fleft( {left| {x - 2} right|} right)) lên trên (1) đơn vị ta được đồ thị hàm số (y = fleft( {left| {x - 2} right|} right) + 1)

+  Tiếp tục giữ nguyên phần đồ thị phía trên (Ox,)  lấy đối xứng phần đồ thị phía dưới (Ox) qua (Ox) rồi gạch bỏ phần đồ thị phía dưới (Ox) ta được đồ thị hàm số (y = left| {fleft( {left| {x - 2} right|} right) + 1} right|)  như hình vẽ trên.

Như vậy đường thẳng (y = m) cắt đồ thị hàm số (y = left| {fleft( {left| {x - 2} right|} right) + 1} right|) tại (8) điểm phân biệt khi (m = 1.)

Do đó có một số nguyên (m) thỏa mãn đề bài.

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn