Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hàm số y = f( x ). Xác định công thức tính diện tích S của hình phẳng (phần gạch chéo) trong hìn

Cho hàm số y = f( x ). Xác định công thức tính diện tích S của hình phẳng (phần gạch chéo) trong hìn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = fleft( x right)). Xác định công thức tính diện tích S của hình phẳng (phần gạch chéo) trong hình:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có (S = intlimits_{ - 2}^3 {left| {fleft( x right)} right|dx}  = intlimits_{ - 2}^0 {fleft( x right)dx}  - intlimits_0^3 {fleft( x right)dx}  = intlimits_{ - 2}^0 {fleft( x right)dx}  + intlimits_3^0 {fleft( x right)dx} )

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn