Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hàm số y = x^4 - 2( 1 - m^2 )x^2 + m + 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có

Cho hàm số y = x^4 - 2( 1 - m^2 )x^2 + m + 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hàm số (y = {x^4} - 2left( {1 - {m^2}} right){x^2} + m + 1.) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số (m) để hàm số có cực đại, cực tiểu và các điểm cực trị của đồ thị hàm số lập thành tam giác có diện tích là lớn nhất?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

TXĐ : (D = mathbb{R}). Ta có (y' = 4{x^3} - 4left( {1 - {m^2}} right)x = 0 Leftrightarrow 4xleft( {{x^2} + {m^2} - 1} right) = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 0{x^2} = 1 - {m^2}end{array} right.)

Để hàm số đã cho có cực đại, cực tiểu (tức là có 3 cực trị phân biệt) thì phương trình (y' = 0) có 3 nghiệm phân biệt ( Leftrightarrow 1 - {m^2} > 0 Leftrightarrow  - 1 < m < 1).

Khi đó (y' = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 0 Rightarrow y = m + 1 Rightarrow Aleft( {0;m + 1} right) in Oyx = sqrt {1 - {m^2}}  Rightarrow y =  - {m^4} + 2{m^2} + m Rightarrow Bleft( {sqrt {1 - {m^2}} ; - {m^4} + 2{m^2} + m} right)x =  - sqrt {1 - {m^2}}  Rightarrow y =  - {m^4} + 2{m^2} + m Rightarrow Cleft( { - sqrt {1 - {m^2}} ; - {m^4} + 2{m^2} + m} right)end{array} right.).

Do (A in Oy,,,B,C) đối xứng nhau qua Ox, do đó tam giác (ABC) cân tại A.

Gọi (H) là trung điểm của (BC Rightarrow Hleft( {0; - {m^4} + 2{m^2} + m} right)).

Ta có:

(begin{array}{l}left. begin{array}{l}AH = left| { - {m^4} + 2{m^2} + m - m - 1} right| = left| { - {m^4} + 2{m^2} - 1} right| = {left( {1 - {m^2}} right)^2}BC = 2sqrt {1 - {m^2}} end{array} right} Rightarrow {S_{ABC}} = frac{1}{2}AH.BC = frac{1}{2}{left( {1 - {m^2}} right)^2}.2sqrt {1 - {m^2}}  = {sqrt {1 - {m^2}} ^5}end{array})

Ta có ({m^2} ge 0 Leftrightarrow 1 - {m^2} le 1 Leftrightarrow {S_{ABC}} le 1). Dấu “=” xảy ra ( Leftrightarrow m = 0).

Vậy ({S_{ABC}}) lớn nhất bằng (1) khi và chỉ khi (m = 0).

Chọn B. 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn