Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hình bình hành ABCD tâm O. Đẳng thức nào sau đây sai?

Cho hình bình hành ABCD tâm O. Đẳng thức nào sau đây sai?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hình bình hành (ABCD) tâm (O.) Đẳng thức nào sau đây sai?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Vì (ABCD) là hình bình hành tâm (O)  nên (O) là trung điểm hai đường chéo (AC;BD)

Suy ra (overrightarrow {OA}  + overrightarrow {OC}  = overrightarrow 0 ;,,,overrightarrow {OB}  + overrightarrow {OD}  = overrightarrow 0  Rightarrow overrightarrow {OA}  + overrightarrow {OB}  + overrightarrow {OC}  + overrightarrow {OD}  = overrightarrow 0 )  nên A đúng.

+ Lại có (ABCD) là hình bình hành nên theo quy tắc hình bình hành ta có

(overrightarrow {BA}  + overrightarrow {BC}  = overrightarrow {BD} ;,,,overrightarrow {DA}  + overrightarrow {DC}  = overrightarrow {DB}  Rightarrow left| {overrightarrow {BA}  + overrightarrow {BC} } right| = left| {overrightarrow {DA}  + overrightarrow {DC} } right| = left| {overrightarrow {DB} } right| = BD) nên B đúng.

(overrightarrow {AC}  = overrightarrow {AB}  + overrightarrow {AD} )  (theo quy tắc hình bình hành) nên C đúng.

+  Ta có (overrightarrow {AB}  + overrightarrow {CD}  = overrightarrow 0 ;,overrightarrow {AB}  + overrightarrow {CB}  = overrightarrow {DC}  + overrightarrow {CB}  = overrightarrow {DB}  Rightarrow overrightarrow {AB}  + overrightarrow {CD}  ne overrightarrow {AB}  + overrightarrow {CB} )  nên D sai.

Chọn: D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn