Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho lục giác đều (ABCDEF) có tâm (O). a) Số các vecto k

Cho lục giác đều (ABCDEF) có tâm (O). a) Số các vecto k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho lục giác đều (ABCDEF) có tâm (O).

a) Số các vecto khác vecto (overrightarrow 0 ) và cùng phương với (overrightarrow {OA} ) là?

b) Số các vecto bằng vecto (overrightarrow {AB} ) là?

c) Hãy vẽ các vecto bằng vecto (overrightarrow {AB} ) và có:

+) Các điểm đầu là (B,, F, , C.)

+) Các điểm cuối là (F,, D, , C.)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

a)  (overrightarrow {DA} ,overrightarrow {AD} ,overrightarrow {BC} ,overrightarrow {CB} ,overrightarrow {AO} ,overrightarrow {OD} ,overrightarrow {DO} ,overrightarrow {FE} ,overrightarrow {EF} )

b) (overrightarrow {OC} ,overrightarrow {ED} ,overrightarrow {FO} )

c) Trên tia (AB,)  ta lấy điểm (B')  sao cho (BB' = AB)

khi đó (overrightarrow {BB'}  = overrightarrow {AB} )

* (overrightarrow {FO} ) là vectơ cần tìm

* Trên tia  (OC) lấy (C')  sao cho (CC' = OC = AB.)   

Do  (CC'//AB Rightarrow overrightarrow {CC'}  = overrightarrow {AB} .)

+) Tương tự.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn