Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho m gam một α-amino axit X (là dẫn xuất của benzen chỉ chứa 1 nhóm NH2 trong phân tử) tác dụng vừa

Cho m gam một α-amino axit X (là dẫn xuất của benzen chỉ chứa 1 nhóm NH2 trong phân tử) tác dụng vừa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho m gam một α-amino axit X (là dẫn xuất của benzen, chỉ chứa 1 nhóm NH2 trong phân tử) tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch HCl 1M, dung dịch thu được sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,8M. Mặt khác, nếu cho 5m gam amino axit nói trên tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH rồi cô cạn sẽ thu được 40,6 gam muối khan. Số công thức cấu tạo thỏa mãn X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

*m gam X tác dụng với HCl vừa đủ sau đó tác dụng với NaOH vừa đủ:

nX = nHCl = 0,04 mol

nNaOH = nHCl + nCOOH => 0,08 = 0,04 + nCOOH  => nCOOH (m gam) = 0,04 mol

Ta thấy nX = nCOOH(X) => X có chứa 1 nhóm COOH

*5m gam X tác dụng với KOH vừa đủ:

nX (5m gam) = 0,04.5 = 0,2 mol

Giả sử X là: H2N-R-COOH

H2N-R-COOH  + KOH → H2N- R-COOK  + H2O

        0,2                            →       0,2 mol

m muối = 0,2(R+99) = 40,6 => R = 104 (-C8H8-)

Vậy các CTCT thỏa mãn là:

Vậy có 5 CTCT thỏa mãn

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn