Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho mặt cầu ( S ) = S( O;R ) một mặt phẳng ( P ) cách O một khoảng bằng a( P ) cắt ( S ) theo giao t

Cho mặt cầu ( S ) = S( O;R ) một mặt phẳng ( P ) cách O một khoảng bằng a( P ) cắt ( S ) theo giao t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mặt cầu (left( S right) = Sleft( {O;,R} right),) một mặt phẳng (left( P right)) cách (O) một khoảng bằng (a,,left( P right)) cắt (left( S right)) theo giao tuyến là đường tròn có chu vi bằng (4sqrt 2 api .) Tính theo (a) diện tích mặt cầu (left( S right)) .


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Gọi (r) là bán kính đường tròn giao tuyến giữa (left( P right)) và (left( S right).)

( Rightarrow C = 4sqrt 2 api  = 2pi r Leftrightarrow r = 2sqrt 2 a.)

Ta có: (dleft( {O;;;left( P right)} right) = a)

(begin{array}{l} Rightarrow {R^2} = {d^2}left( {O;;left( P right)} right) + {r^2} = {a^2} + 8{a^2} = 9{a^2} Rightarrow {S_{left( S right)}} = 4pi {R^2} = 4pi .9{a^2} = 36pi {a^2}.end{array})

Chọn  A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn