Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho phản ứng: H2 (k) + I2 (k) ( rig

Cho phản ứng: H2 (k) + I2 (k) ( rig

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phản ứng:

H2 (k) + I2 (k) ( rightleftarrows ) 2HI (k)

Ở nhiệt độ 4300C hằng số cân bằng KC của phản ứng trên bằng 53,96. Đun nóng một bình kín dung tích không đổi 10 lít chứa 4,0 gam H2 và 406,4 gam I2. Khi hệ phản ứng đạt trạng thái cân bằng ở 4300C, nồng độ của HI là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Từ phản ứng: H(k) + I(k) ( rightleftarrows ) 2HI (k)

Ta có hằng số cân bằng 

Gọi a là nồng độ của I2 đã phản ứng, theo (1) ta có:

[I2] khi đạt tới cân bằng là: KC = (frac{{406,4}}{{254.10}} - a = 0,16 - a)

[H2] khi đạt tới cân bằng là: KC = (frac{4}{{2.10}} - a = 0,2 - a)

[HI] sinh ra là 2a

Vậy ta có ({K_C} = frac{{4{a^2}}}{{left( {0,16 - a} right)left( {0,2 - a} right)}} = 53,8 Leftrightarrow a = 0,1375)

Suy ra [HI] = 2a = 0,275

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn