Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho sơ đồ của phản ứng: H2S + KMnO4 +

Cho sơ đồ của phản ứng: H2S + KMnO4 +

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ của phản ứng: H2S + KMnO4 + H2SO4 → H2O + S + MnSO4 + K2SO4

Hệ số nguyên nhỏ nhất của các chất tham gia phản ứng là dãy số nào trong các dãy sau?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

 

(begin{gathered}
x5left( {mathop Slimits^{ - 2} to mathop Slimits^{ + 6} + 8e} right) hfill \
x8left( {mathop {Mn}limits^{ + 7} + 5e to mathop {Mn}limits^{ + 2} } right) hfill \
end{gathered} )

5H2S + 2KMnO4 + 3H2SO4 8H2O + 5S + 2MnSO4 + K2SO4

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn