Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho tam giác ABC có A( 1; - 2 ) đường cao CH:;;x - y + 1 = 0 đường thẳng chứa cạnh BC có phương trìn

Cho tam giác ABC có A( 1; - 2 ) đường cao CH:;;x - y + 1 = 0 đường thẳng chứa cạnh BC có phương trìn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho tam giác (ABC) có (Aleft( {1; - 2} right),) đường cao (CH:;;x - y + 1 = 0,) đường thẳng chứa cạnh (BC) có phương trình (2x + y + 5 = 0.) Tọa độ điểm (B) là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: (CH bot AB Rightarrow ) lập được phương trình đường thẳng (AB)  đi qua (A) và vuông góc với (CH) là:

(x - 1 + y + 2 = 0 Leftrightarrow x + y + 1 = 0.) 

( Rightarrow left{ B right} = AB cap BC Rightarrow ) tọa độ điểm (B) là nghiệm của hệ phương trình: (left{ begin{array}{l}2x + y + 5 = 0x + y + 1 = 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x =  - 4y = 3end{array} right..)

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn