Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho tam giác ABC đều cạnh a. 1) Tính độ dài các vectơ: (o

Cho tam giác ABC đều cạnh a. 1) Tính độ dài các vectơ: (o

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho tam giác ABC đều cạnh a.

1) Tính độ dài các vectơ: (overrightarrow {AB}  + overrightarrow {CA}  + overrightarrow {BC} ), (overrightarrow {AB}  - overrightarrow {AC} )

2) Xác định điểm M sao cho: (overrightarrow {AB}  + overrightarrow {AC}  = overrightarrow {AM} ).


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(begin{array}{l}1) ,,,,,left| {overrightarrow {AB}  + overrightarrow {CA}  + overrightarrow {BC} } right| = left| {overrightarrow {AB}  + overrightarrow {BC}  + overrightarrow {CA} } right| = left| {overrightarrow {AC}  + overrightarrow {CA} } right| = left| {overrightarrow 0 } right| = 0end{array})  

(left| {overrightarrow {AB}  - overrightarrow {AC} } right| = left| {overrightarrow {CB} } right| = CB = a)

(2) , ,overrightarrow {AB}  + overrightarrow {AC}  = overrightarrow {AM} )

M là đỉnh của hình bình hành ABMC.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn