Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho tam giác ABC với A=(2;3),B=(-1;4),C=(1;1). Tìm các tọa

Cho tam giác ABC với A=(2;3),B=(-1;4),C=(1;1). Tìm các tọa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho tam giác ABC với A=(2;3),B=(-1;4),C=(1;1).

Tìm các tọa độ của đỉnh D của hình bình hành

a) ABCD

b) ACBD


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Gọi các tọa độ của điểm D là (x;y). Ta có:

a) ABCD là hình bình hành

Vậy D=(4;0)

b) ACBD là hình bình hành

Vậy D=(0;6)

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn