Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho tập hợp A = 1;2;3;4;5;6 . Gọi B là tập hợp các số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được

Cho tập hợp A = 1;2;3;4;5;6 . Gọi B là tập hợp các số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho tập hợp (A = left{ {1;2;3;4;5;6} right}). Gọi B là tập hợp các số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ A. Chọn thứ tự 2 số thuộc tập hợp B. Tính xác suất để trong 2 số vừa chọn có đúng một số có mặt chữ số 3.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có (nleft( B right) = A_6^4 = 360).

Chọn 2 số thuộc B ( Rightarrow nleft( Omega  right) = C_{360}^2 = 64620).

Số có mặt chữ số 3 là (A_5^3 = 4.60 = 240) số.

Gọi A là biến cố : " trong 2 số vừa chọn có đúng một số có mặt chữ số 3" ( Rightarrow nleft( A right) = 240.120 = 28800).

Vậy (Pleft( A right) = dfrac{{28800}}{{64620}} = dfrac{{160}}{{359}}).

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn