Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn câu đúng trong các câu sau: 1.Chỉ có 1 trong 2 mạch củ

Chọn câu đúng trong các câu sau: 1.Chỉ có 1 trong 2 mạch củ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn câu đúng trong các câu sau:

1.Chỉ có 1 trong 2 mạch của gen làm mạch khuôn điều khiển cơ chế sao mã 2.Mạch khuôn của gen có chiều  3’→  5’ còn mARN được tổng hợp thì có chiều ngược lại 5’→  3’

3.Khi biết tỉ lệ % hay số lượng từng loại đơn phân trong mARN ta suy ra tỉ lệ hay số lượng mỗi loại đơn phân của gen và ngược lại

Phương án đúng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các câu đúng là 1, 2

3- sai vì khi biết thành phần nucleotit trong m ARN trưởng thành ở sinh vật nhân thực thì → trình tự nucleotit ở vùng mã hóa  trên mạch mã gốc , không suy ra trình tự nucleotit trên vùng intron của gen .

Từ trình tự mARN suy ra trình tự trên gen chỉ áp dụng đối với sinh vật nhân sơ

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn